Marktwaardetaxaties zorgvastgoed ook van meerwaarde voor de verduurzamingsopgave

16 april 2021

Marktwaardetaxaties ook van meerwaarde voor verduurzamingsopgave

De nieuwe EBA-richtlijn voor het aanvragen van (her) financieringen voor zorgvastgoed kan een positief effect hebben op de enorme verduurzamingsopgave in de sector. Veel zorgvastgoed in Nederland is verouderd. Onlangs berekende ABN AMRO dat voor de verduurzaming van het zorgvastgoed in Nederland de komende tien jaar zeker 8,1 miljard euro nodig is. Door de marktwaarde leidend te laten zijn bij het bepalen van de onderpandwaarde ontstaat er meer financieringsruimte. De extra financiën kunnen een positieve bijdrage leveren aan de verduurzamingsopgave van het zorgvastgoed in Nederland. 

Enorme bouw- en verduurzamingsopgave voor zorgvastgoed
De bouwopgave voor zorgvastgoed is enorm. Het aantal ouderen in Nederland groeit harder dan de bevolking of het aantal huishoudens. De huidige voorraad zorgvastgoed en seniorenwoningen voor deze doelgroep is ontoereikend. Tot 2040 zijn er 400.000 extra seniorenwoningen nodig. Van de huidige voorraad voldoet de kwaliteit niet aan de actuele vraag, waardoor er ook een grote herontwikkelings- en verduurzamingsopgave ligt. In de 'Green Deal Zorg 2.0' heeft de langdurige zorg een toezegging gedaan zich aan het klimaatakkoord van Parijs te houden. Dit betekent concreet dat er voor 2030 een reductie van de CO₂-uitstoot van 49% moet plaatsvinden ten opzichte van het niveau van 1990. Twintig jaar later moet de uitstoot zelfs 95% lager liggen. De sector moet dit jaar concrete plannen presenteren.

Hoe marktwaarde hier een bijdrage aan kan leveren
Naast de kans om de financieringsruimte bij herfinanciering te vergroten (met name indien de huidige boekwaarde een stuk lager is dan de actuele marktwaarde) biedt de marktwaarde ook de mogelijkheid inzichten te verkrijgen in de kwaliteit van de portefeuille, zowel op totaal- als op complexniveau.

Danny La Rose, taxateur bij Capital Value: "Toen de marktwaarde voor corporaties werd ingevoerd in 2016 hebben we duidelijk gezien dat het asset management binnen corporaties een veel belangrijkere rol ging innemen. De portefeuillestrategie binnen corporaties is enorm geprofessionaliseerd. Door meer gegevens beschikbaar te hebben en hold-sell analyses te kunnen toepassen, kunnen er betere keuzes worden gemaakt die financiën genereren om te verduurzamen. Daarnaast biedt de marktwaarde inzicht in de toekomstbestendigheid van de locatie of het complex, waardoor de zorginstelling samen met adviseurs kan kijken naar de beste oplossing om de beschikbare financiën efficiënt en duurzaam te investeren. Het zal voor zorginstellingen nu een grote omschakeling zijn om alle data op orde te krijgen, maar uiteindelijk verwachten wij een enorme professionalisering van de sector die op vele gebieden een positief effect zal hebben."

Wilt u meer weten over de nieuwe EBA-richtlijn? 
Capital Value biedt de komende maanden online kennissessies aan (kosteloos) om zorginstellingen te ondersteunen bij de omschakeling naar marktwaarde. Lees meer op de website van Capital Value

« Terug naar het overzicht