Beleggers willen het zorgvastgoed in de portefeuilles verdubbelen

2 september 2019

Zorgvastgoed

De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN) publiceerde op 1 oktober jl. een visie op zorgvastgoed. IVBN-leden nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid door te investeren in ouderenhuisvesting. Drie IVBN-leden (AMVEST, Bouwinvest en Syntrus Real Estate & Finance) hebben ieder een apart zorgvastgoedfonds opgericht. Ook andere IVBN-leden investeren in zorgvastgoed en dragen daarmee bij aan een toekomstbestendig woon- en leefklimaat voor de groeiende groep ouderen.

In 2018 werd al voor €1 miljard geïnvesteerd. Beleggers willen de komende 2-3 jaar hun portefeuilles zorgvastgoed verdubbelen. De nieuwe zorgconcepten van institutionele beleggers zijn niet voor de ‘happy few’: de focus ligt vooral op het middensegment vanaf €720 per maand (vanwege de verhuurderheffing), náást de zorgcomponent. Juist het lange termijn perspectief van deze beleggers maakt zorgvastgoed heel geschikt als beleggingscategorie. 

De vraag naar zorgvastgoed zal de komende jaren sterk stijgen. Zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk geworden voor hun vastgoed en kunnen de kennis en de financiële slagkracht van institutionele beleggers goed gebruiken. Door te investeren in modern zorgvastgoed (nieuwbouw of vernieuwbouw) faciliteren institutionele beleggers verschillende doelstellingen van de Rijksoverheid, zoals: doorstroming op de woningmarkt, decentralisatie van zorg vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn, professionalisering en efficiënte bedrijfsvoering van zorginstellingen, verduurzaming van de Nederlandse vastgoedvoorraad, langer thuis kunnen wonen en het afstoten van niet-DAEB activiteiten door woningcorporaties. De intramurale zorg is sterk gewijzigd en daardoor is er grote behoefte aan passende huisvesting, gecombineerd met zorg waar nodig. 

Beleggen in zorgvastgoed: een win-win situatie
IVBN-leden vervullen een prominente (trekkers)rol als het gaat om het investeren in zorgvastgoed en woningen. Die investeringen leiden, in combinatie met een goed voorzieningenniveau, tot toekomstbestendige en inclusieve steden.

Beleggers die zijn aangesloten bij de IVBN committeren zich voor de lange termijn aan (zorgvastgoed-)projecten omdat zij een stabiele huurstroom en positieve waardeontwikkeling als uitgangspunt hebben in hun beleggingsbeleid. De (stabiele) rendementen die zij hiermee behalen komen ten goede aan pensioen- en verzekeringsuitkeringen. Een win-win-situatie waarbij maatschappelijk geld ook weer ten goede komt aan de samenleving.

Op de website van IVBN is het IVBN Visiestuk te lezen. 

« Terug naar het overzicht