Investeren in zorgvastgoed


De beleggingsmarkt voor zorgvastgoed groeit en professionaliseert. Het afgelopen jaar is voor een recordbedrag geïnvesteerd in (extramuraal) zorgvastgoed. Demografie als aanjager van de interesse
Het aantal senioren in Nederland groeit. Tot 2030 groeit het aantal 75-plussers met ca. 1,2 miljoen. Ook het aantal huishoudens neemt toe, voornamelijk in de categorie 75-plussers. Ouderen hebben een hogere levensverwachting en blijven langer zelfstandig een eenpersoonshuishouden voeren. Een beschermde woonomgeving biedt uitkomst voor deze doelgroep.

Extramuralisering
Vanwege extramuralisering blijven ouderen met een lichte zorgindicatie langer thuis wonen met (onvoorziene) zorg in de directe omgeving op afroep beschikbaar. Stelselwijzigingen in de zorgsector zijn erop gericht dat zorgbehoevenden pas vanaf ZZP 5 (en deels ZZP 4) verblijven in intramurale woonvormen. Dit leidt tot een grotere vraag naar (nieuwe) extramurale woonvormen.

Geografische spreiding 75-plussers
In absolute aantallen zal het aantal 75-plussers in de Randstad het meest toenemen. De vergrijzing in de Randstad valt relatief gezien echter mee omdat het aantal buitenlandse migranten en jongeren daar zal toenemen. Rotterdam en Den Haag vergrijzen het meest, gevolgd door Amsterdam en Utrecht. Ook in (de omgeving van) steden als Breda, Tilburg en Nijmegen zullen er in absolute getallen veel ouderen bijkomen. Relatief gezien is het precies andersom en zal het aantal ouderen in de grensregio's het meest stijgen.

Meer aanbod zorgvastgoed verwacht
De zorgvastgoedmarkt bevindt zich in een sterke groeifase. De toename van het aanbod van zorgcomplexen komt met name van zorginstellingen en corporaties als gevolg van diverse stelselwijzigingen in combinatie met professionalisering van het assetmanagement. Daarnaast is circa 50% van het zorgvastgoed in Nederland gebouwd vóór 1980 en grotendeels verouderd. Het vastgoed kan niet in alle gevallen meer voldoen aan de huidige kwaliteitsnorm en de veranderende vraag van de doelgroep. Dergelijk zorgvastgoed wordt veelal aangemerkt voor transformatie of nieuwbouw, waarbij de afweging wordt gemaakt om dit aan een belegger over te laten.

Zorgvastgoed als beleggingsproduct
De vraag naar zorgvastgoed als beleggingsproduct neemt toe. Dit geldt voor intramurale- en extramurale zorgconcepten, maar ook voor eerstelijns zorgvastgoed. 

Voor meer informatie over zorgvastgoed als beleggingsproduct, kunt u contact opnemen met Manon Kuipers, zorgspecialist bij Capital Value, 030 72 71 700 of info@capitalvalue.nl.