Vijf percelen grond in Laren
Biedingstermijn verstreken
Laren
Laren
Laren
Laren
5 percelen grond in LAREN (NH)

5 percelen grond in LAREN (NH)

De percelen grond hebben een totaaloppervlakte van ca. 19.000 m² en grenzen aan het perceel van zorglocatie De Stichtse Hof van Vivium Zorggroep. De percelen hebben in het vigerende bestemmingsplan de bestemming Wonen, Bos en Agrarisch. De huidige bebouwing bestaat uit één bungalow en twee villa’s.

Type woningen 5 percelen grond
Oppervlakte 19000 m2 
Plaats Laren
Provincie Noord-Holland
Bouwjaar 1950
Portefeuille Vivium Zorggroep

Interesse?